Цей документ (далі – “Оферта”) є офіційною публічною пропозицією ФОП Дідігуров О.П. (далі – Організатор) укласти договір на реалізацію квитків на захід на зазначених нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України). Договір укладається між вами (користувачем сайту https://aviaforum.eu/ukr/ або покупцем квитків) і нами – ФОП Дідігуров О.П.. Найменування безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому покупцеві рахунку на оплату квитків.

Пропозиція до укладення договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – Покупець). Прийняти пропозицію укласти договір може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена у відвідуванні заходу ФОП Дідігуров О.П. і досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень). Відносини сторін регулюються цим договором і положеннями законодавства України.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

«Організатор» – ФОП Дідігуров О.П., який займається організацією заходу, а також бронюванням, реалізацією та оформленням Квитків на Захід;

«Покупець» – фізична або юридична особа (особи), яка купує квиток на Захід на умовах чинної оферти.

«Захід» – «Український Авіаційний Форум», який проводиться 30 березня 2020 року, за адресою: м. Київ  вул. Велика Житомирська, 2А, готель InterContinental Kyiv, час початку реєстрації о 9:00. Відвідування заходу можливо тільки за пред’явленням квитка в електронному або друкованому вигляді;

«Квиток» – електронний документ, що засвідчує право Покупця на відвідування Заходу і містить всю необхідну інформацію про Захід, пакет учасника і засвідчує право входу на Захід;

«Номінальна ціна квитка» – ціна відвідування Заходу, встановлена Організатором для всіх Покупців;

«Замовлення» – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем з єдиним ідентифікаційним номером (номером Замовлення); У цій Оферті можуть бути використані інші терміни, не визначені в цьому розділі, в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цієї Оферти і звичаїв ділового обороту.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дійсна оферта регламентує умови і порядок продажу квитків і зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у Організатора та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві відбувається на умовах цієї Оферти і лише в разі її повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Оплата Покупцем квитка на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про акцепт оферти (укладення договору).

2.3. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в справжню Оферту, але, в будь-якому випадку, такі зміни публікуються і доводяться до загального відома, розміщенням тексту оферти в новій редакції на сайті організатора в мережі Інтернет за адресою: https://aviaforum.eu/ukr/. Замовлення і оплата квитка після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

2.4. Умови цієї Оферти дійсні, як для Покупців, які здійснюють придбання квитків, так і для Організатора і не залежать від форми оплати.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є купівля-продаж квитків на Захід. Організатор самостійно відповідає за належне проведення заходу та надання квитка Покупцеві.

3.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, посада, назва компанії та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за договором, а також з метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Організатора. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

 

 1. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.2. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом оформлення замовлення (телефоном або за допомогою e-mail) і оплати квитка.

4.3. Повна або часткова оплата замовлення (квитків) Покупцем за реквізитами, представленим Організатором, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких виключень і (або) обмежень, і прирівнюється до укладання письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України ).

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Організатором. Детальна інформація про порядок розрахунку надається телефоном або за допомогою e-mail.

5.2. Платіж визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

5.3. У разі здійснення розрахунку за допомогою банківської карти, Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця.

 

 1. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ

6.1. Після отримання оплати, Організатор направляє на електронну пошту Покупця, зазначену при оформленні замовлення, лист з електронним Квитком, який необхідно пред’явити адміністрації при вході на Захід в електронному або друкованому вигляді. Квиток дає право на відвідування Заходу особам, зазначеним у замовленні.

 

 1. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Анулювання замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

– відмова Покупця від оформлення замовлення;

– відсутність оплати замовлення протягом фінальної дати оплати, вказаної в рахунку, за умови, що оплата повинна бути проведена на карту або за реквізитами.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Безумовне повернення номінальної ціни квитка Покупцеві здійснюється лише в разі скасування Заходу. Повернення комісій платіжних систем і банків Організатором не здійснюється.

8.2. Для оформлення повернення Покупець звертається в службу підтримки клієнтів за телефонами або електронною поштою, вказаними в Оферті.

8.3. Організатор гарантує повне або часткове повернення коштів Замовнику в разі отримання письмового повідомлення Покупця про відмову / неможливість взяти участь у Заході.

8.4. Сума повернення і утримань залежить від часу звернення Покупця за поверненням. Якщо Покупець звернувся за поверненням:

(А) не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до дати початку Заходу – Організатор робить повне повернення номінальної вартості квитка;

(Б) за 44 (сорок чотири) і менше календарних днів до дати початку Заходу – повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється, а така відмова вважається порушенням умов договору.

8.5. У разі відмови Покупця з порушенням термінів або встановленого порядку відмови від відвідування заходу, повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється, а така відмова розцінюється як порушення умов договору.

8.6. Здійснюючи оплату, Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення вартості квитка повністю ним зрозумілі та усвідомлені.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець має право:

9.1.1. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявні категорії Квитків (пакети участі), правила відвідування Заходу та іншу інформації про Захід, якою володіє Організатор.

9.1.2. Вибрати спосіб оплати квитка із запропонованих Організатором.

9.1.3. Направляти відгуки про роботу Організатора по контактам Організатора.

9.2. Покупець зобов’язаний:

9.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти до моменту оплати квитка, а також ознайомитися з правилами проведення Заходу.

9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про зазначених в замовленні учасників. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він набуває Квитки.

9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Організатора та його співробітників за некоректно надану інформацію.

9.2.4. Дотримуватись Правил проведення Заходу.

9.2.5. Оплатити в повному обсязі вартість квитка в установленому порядку.

9.3. Організатор має право:

9.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті, а також на сайті Організатора.

9.3.2. У разі незгоди Покупця з умовами оферти, відмовити Покупцеві в продажі квитка. Організатор не несе відповідальності за несправності каналів зв’язку, за допомогою яких Покупець зв’язується з Організатором (його офіційним представником).

9.3.3. Проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайту Організатора, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

9.3.4. Встановлювати і змінювати номінальну вартість квитків в односторонньому порядку і в будь-який час.

9.3.5. Вимагати від Покупця повної оплати квитка в установленому порядку.

9.3.6. Самостійно встановлювати зміст Заходу і регламент Заходу (програму виступів), розміщуючи їх на сайті за адресою: https://aviaforum.eu/ukr/. На прохання Покупця, зазначена інформація може бути додатково направлена Замовнику електронним повідомленням. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму Заходу на власний розсуд.

9.3.7. Організатор має право вимагати від Покупця дотримання регламенту Заходу і правил проведення Заходу, а також виконання вимог пожежної безпеки, громадського порядку та інших загальнообов’язкових правил.

9.3.8. Відмовити Покупцеві у продажу квитка або доступі на Захід, в разі порушення Покупцем умов Оферти.

9.4. Організатор зобов’язаний:

9.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про Захід, його зміст, умови участі, категорії і вартість квитків.

9.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення, оплати та отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку співробітники Організатора направляють Покупцеві за допомогою e-mail та інформація, розміщена на сайті Організатора https://aviaforum.eu/ukr/.

9.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, встановленим договором і чинним законодавством.

10.2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням Покупця і / або його суб’єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Замовнику, не можуть розглядатися як гарантії.

10.3. Замовник бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих ним даних про себе.

10.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

10.5. Якщо з якої-небудь причини Організатор не почне надавати послуги або послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Організатора за допущене порушення договору обмежується виключно:

– продовженням термінів надання послуг або

– наданням послуг в нові терміни до повного виконання Організатором зобов’язань за договором.

10.6. Сукупна відповідальність Організатора за цим договором, за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим договором.

10.7. Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей і майна Покупця під час проведення Заходу.

10.8. Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, що виникли через порушення Покупцем правил участі, правил пожежної безпеки та інших загальнообов’язкових правил.

10.9. Покупець несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення заходу.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.

11.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, епідемії, страйки і масові заворушення, заяви, дії, акти і рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

11.3. Терміни виконання сторонами зобов’язань можуть бути перенесені або змінені відповідно до часу, протягом якого діють обставини непереборної сили та їх наслідки, що перешкоджають виконанню цього договору.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

12.2. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, встановлених чинним законодавством.

 

 1. ПРЕТЕНЗІЇ, СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

13.1. Всі претензії, що виникають у зв’язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом п’яти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії Організатором не розглядаються.

13.2. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України, за місцезнаходженням Організатора.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://aviaforum.eu/ukr/ і діє до моменту відкликання оферти Організатором.

14.2. Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, що максимально відповідає початковим намірам Сторін. Недійсність окремих положень Оферти не означає недійсності Договору в цілому.

14.3. По закінченню дії Договору, Сторони забезпечують належне зберігання та виконання зобов’язань щодо конфіденційної інформації та інших відомостей обмеженого поширення протягом двох років, з дня укладення договору.

 

РЕКВИЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА

ФОП Дідігуров О.П

04007, вул. Підгірна, 12, кв. 19

UA403052990000026008046700541

ПАТ КБ “ПриватБанк”

МФО 380775

ЄДРПОУ 3164110733

(095) 136- 11 -11